×
FLOOR IN ONE
แหล่งรวม วัสดุไม้ปูพื้น ไม้พื้น ไวนิล vinyl กระเบื้องยาง
FLOOR IN ONE แหล่งรวม วัสดุไม้ปูพื้น ไม้พื้น ไวนิล vinyl กระเบื้องยาง ไม้พื้นไวนิล ราคาไม้พื้น พื้นไวนิล ไม้พื้น ไวนิล ลายไม้ ถูก กระเบื้องยาง คลิ๊กล็อค ราคา ไม้พื้น ลามิเนต laminate กระเบื้องไวนิล กระเบื้อง ปู พื้น กระเบื้องยางหลังกาว ราคาถูก ดูโฮม ราคากระเบื้องยางปูพื้น กระเบื้องยางสีพื้น กระเบื้องยางลายไม้ ราคา กล่องละ
แผ่นพื้นไวนิลคลิ๊กล็อค SPC (Stone Plastic Composite) WL 0.3mm. 180x1220x4.5mm.

605.0 บาท/ตร.ม.

- ไม้พื้นไวนิล หรือ กระเบื้องยาง ลายไม้ แบบติดตั้งด้วยระบบคลิ๊กล็อค ที่ง่ายต่อการติดตั้ง เพื่อเท้าสัมผัสที่เหมือนธรรมชาติ
- สามารถปูพื้นที่ได้ 2.36 ตร.ม./กล่อง (18 แผ่น/กล่อง)
- สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ ที่นี่

การติดตั้งโดยยึดเข้าร่องลิ้น (Click Lock System)
ในระบบ Click Lock นี้ ไม้พื้นไวนิลแต่ละแผ่น จะมีร่องและลิ้น อยู่ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะ กันได้ดี และเกิดร่องระหว่างรอยต่อน้อยที่สุด โดยติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ปรับระดับพื้นให้เสมอกันทั้งหมด ทำได้โดยการ ใช้ที่วัดระดับน้ำ หรือ … เพื่อตรวจเช็คดูว่า มีจุดไหนที่ต่ำ หรือ สูงเกินกว่า ระดับของพื้นส่วนใหญ่ จากนั้น ทำการปรับพื้นที่ยังไม่ได้ระดับ
กรณี สูงกว่าระดับ : ให้ใช้ตัวปัดพื้น เจียร์ ออกจนได้ระดับเสมอกัน
กรณี ต่ำกว่า : ต้องใช้ปูนผสม หรือ ปูนมอร์ตาร์ปรับพื้น มาเทเพื่อให้พื้นเสมอกับระดับ
2.2 ใช้แผ่นโฟม ปูรองพื้นให้ทั่ว เพื่อให้ความแน่นให้กับพื้น (เท้าสัมผัส จะรู้สึกพื้นแน่น)
2.3 เริ่มติดตั้งไม้พื้นไวนิล โดยเริ่มจากขอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อน โดยกาสลับ เพื่อความสวยงามของพื้น โดยเข้าร่องลิ้นของแต่ละแผ่น โดยไม่ต้องทากาว
2.4 ใช้ลูดกลิ้ง รีดทับเพื่อให้ไม้พื้นไวนิล ทุกแผ่น ปูแนบสนิทกับพื้นเสมอกัน

เงื่อนไข :
ก่อนการติดตั้ง
1. ระดับพื้นต้องเรียบเสมอกัน หากไม่เสมอกันต้องทำการปรับระดับพื้นก่อน
2. ต้องทำความสะอาดฝุ่นออกให้หมด
3. ควรวางแผนแนวที่จะปู หรือ ตีเส้นแนว ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ระหว่างติดตั้ง
1. การปูโฟมรองพื้น ต้องเรียบเสมอไปกับพื้น ไม่ควรมีช่องอากาศ
2. ควรสอดร่องลิ้นให้ประกบกันแน่น
3. ควรเว้นช่องออกมาจากกำแพง เผื่อการยืดหดตัวของแผ่นไม้พื้นไวนิล

หลังการติดตั้ง
1. ทำความสะอาดโดยไม้ม๊อบที่แห้งหมาด

Knowledge
Project References